Почетна страна   Школа   Занимања   Ученици    Упис   Економија   Ђачки дом   Слике  

 

    Када је 1950. године у Бијељини почела са радом Државана пољопривредна школа, у саставу школе био је и Ђачки интернат. Од тада па до данашњих дана ова установа за смјештај и васпитно-образовни рад, кроз разне организационо-правнеоблике рада, налази се у саставу ове Школе.

    1957./58. школске године изграђена је нова зграда Дома ученика, а 1962. године дограђена три спрата, те 1977. урађена већа реконструкција зграде и простора.

    Зграда данас има 6 спратова, са по 10 соба на сваком спрату и капацитет смјештаја 180 до 200, у двокреветним,трокреветним и вишекреветним собама. У приземљу је трпезарија са кухињом (услуга исхране), вешерница, купатило, друштвене заједничке просторије, спортски терени за мале спортове и фискултурна сала и др. Дом се налази у кругу Пољопривредне и медицинске школе и Студентског образовног центра (за неколико факултета), који је у градњи.

    Број ученика смјештених у Дому кретао се од двадесетак првих година рада, па до120, 220 и чак 330 школске 1980./81. године.

Број студената кретао се од тридесетак њих до 1994. године, са сталним порастом и са 110 смјештених студената у 2005. години.

    Васпитни садржаји у Дому реализују се кроз рад у васпитним групама, индувидуалним и колективним радом, радом у паровима, активностима у слободном времену, комуницирањем са околином и друштвеном средином.

    Кућни ред Дома доноси се да би обезбиједио организован цјелодневни живот у Дому, почев од смјештаја и исхране, хигијененско-здравствених услова, организовање разних активности у слободном времену и сл.

    Дом као један сложени систем различитих послова и задатака, обезбјеђује многе дјелатности у индивидуалној, групној и масовној димензији, претежно разноразног карактера, којима се развијају и задовољавају интересовања и потребе ученика и студената за позитивно кориштење слободног времена, а све то преко разних културно-спортских програма, активности забавног, рекреативног и других облика интересовања.

    Обзиром да је све већи прилив и средњошколаца и студената у овај град, већ сада се показује потреба за већим смјештајним могућностима и условима. У постојећим смјештајним условима овог Дома са не великим финансијским улагањима могло би се обезбиједити за исти или нешто већи број лежаја, много бољи и квалитетнији услови живота, рада и кориштење слободног времена.