Почетна страна   Школа   Занимања   Ученици    Упис   Економија   Ђачки дом   Слике  

 

Струка: Здравство
Занимање: Фармацеутски техничар

  ПРЕДМЕТИ

I РАЗРЕД

II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД
  А: Општеобразовни предмети часова недељно часова недељно часова недељно часова недељно
1 Српски језик 3 3 3 3
2 Страни језик 2 2 2 2
3 Физичко васпитање 2 2 2 2
4 Математика 2 2    
5 Информатика 2      
6 Историја 2      
7 Демократија и људска права     2  
8 Биологија 2 2    
9 Хемија * 2 2    
10 Физика 2 2    
11 Социологија и етика       2
  Б: Стручни предмети
1 Анатомија и физиологија 3      
2 Латински језик 2      
3 Здравствена заштита са првом помоћи 2+2      
4 Ботаника   2    
5 Аналитичка хемија   2+2    
6 Микробиологија   2    
7 Фармацеутска технологија *   2+2 2+3 2+5
8 Фармакогнозија   2 2  
9 Фармацеутска хемија     2+3 2+2
10 Увод у козметологију       2
11 Санитарна хемија       2
12 Фармакологија       3
13 Медицинска биохемија     2+3  
14 Хигијена са здравственим васпитањем     2  
15 * Изборни предмет       2