Почетна страна   Школа   Занимања   Ученици    Упис   Економија   Ђачки дом   Слике  

 

Струка: Здравство
Занимање: Физиотерапеутски техничар

  ПРЕДМЕТИ

I РАЗРЕД

II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД
  А: Општеобразовни предмети часова недељно часова недељно часова недељно часова недељно
1 Српски језик 3 3 3 3
2 Страни језик 2 2 2 2
3 Физичко васпитање 2 2 2 2
4 Математика 2      
5 Информатика 2      
6 Историја 2      
7 Демократија и људска права     2  
8 Биологија 2 2    
9 Хемија 2 2    
10 Физика * 2 2    
11 Социологија и етика       2
  Б: Стручни предмети
1 Анатомија  2      
2 Латински језик 2      
3 Здравствена њега и рехабилитација 2+3      
4 Физиологија   2    
5 Хигијена са здравственим васпитањем   2    
6 Микробиологија   2    
7 Патологија   2    
8 Медицинска психологија   2    
9 Основе масаже   2+2    
10 Физикалана терапија *     2+3 3+5
11 Кинезиологија     3+3  
12 Основи клиничке медицине     3  
13 Медицинска биохемија     2  
14 Фармакологија     2  
15 Кинезитерапија       3+3
16 Специјална рехабилитација       2+2
17 * Изборни предмет       2