Почетна страна   Школа   Занимања   Ученици    Упис   Економија   Ђачки дом   Слике  

 

Струка: Пољопривреда и прерада хране
Занимање: Месар

  ПРЕДМЕТИ

I РАЗРЕД

II РАЗРЕД III РАЗРЕД
  А: Општеобразовни предмети часова недељно часова недељно часова недељно
1 Српски језик 3 2 2
2 Страни језик 2 2  
3 Физичко васпитање 2 2 2
4 Математика 2 2  
5 Информатика 2    
6 Историја 2    
7 Демократија и људска права     2
8 Хемија  2    
9 Биологија  2    
         
  Б: Стручни предмети
1 Прехрамбена технологија 2    
2 Микробиологија   2  
3 Хигијена и контрола 2 2  
4 Машине и уређаји 2    
5 Технологија меса   4 6
6 Основе предузетништва   2  
7 Практична настава 6 10 16