Почетна страна   Школа   Занимања   Ученици    Упис   Економија   Ђачки дом   Слике  

 

Струка: Пољопривреда и прерада хране
Занимање: Ветеринарски техничар

  ПРЕДМЕТИ

I РАЗРЕД

II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД
  А: Општеобразовни предмети часова недељно часова недељно часова недељно часова недељно
1 Српски језик 3 3 3 3
2 Страни језик 2 2 2 2
3 Физичко васпитање 2 2 2 2
4 Математика 2 2    
5 Информатика 2      
6 Историја 2      
7 Демократија и људска права     2  
8 Хемија * 2 2    
9 Биологија * 2 2    
10 Физика 2 2    
11 Латински језик 2      
  Б: Стручни предмети
1 Анатомија и физиологија 2 2    
2 Сточарство са исхраном * 2 2 2  
3 Фармакологија   2    
4 Патологија   2    
5 Заразне болести   2 2  
6 Породиљство     2  
7 Хирургија       2
8 Унутрашње болести     2 2
9 Паразитске болести     2  
10 Хигијена намирница животињског поријекла     2  
11 Биохемија       2
12 Основе предузетништва       2
13 * Изборни предмет       2
14 Практична настава 4 5 5 12