Почетна страна   Школа   Занимања   Ученици    Упис   Економија   Ђачки дом   Слике  

 

Струка: Пољопривреда и прерада хране
Занимање: Прехрамбени техничар

  ПРЕДМЕТИ

I РАЗРЕД

II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД
  А: Општеобразовни предмети часова недељно часова недељно часова недељно часова недељно
1 Српски језик 3 3 3 3
2 Страни језик 2 2 2 2
3 Физичко васпитање 2 2 2 2
4 Математика 2 2 2  
5 Информатика 2      
6 Историја 2      
7 Демократија и људска права     2  
8 Хемија * 2 2    
9 Биологија 2      
10 Географија 2      
  Б: Стручни предмети
1 Познавање сировина 2 2    
2 Микробиологија   2    
3 Хигијена и контрола 2 2    
4 Прехрамбена технологија *   2+1 2+2 2
5 Машине и уређаји 2      
6 Технолошке операције   2 2  
7 Биохемија     2  
8 Технологија готове хране     2  
9 Анализа и контрола квалитета намирница *     2 2
10 Биотехнологија       2
11 Основе предузетништва       2
12 * Изборни предмет       2
13 Практична настава 6 6 6 10