Почетна страна   Школа   Занимања   Ученици    Упис   Економија   Ђачки дом   Слике  

 

Струка: Пољопривреда и прерада хране
Занимање: Пекар

  ПРЕДМЕТИ

I РАЗРЕД

II РАЗРЕД III РАЗРЕД
  А: Општеобразовни предмети часова недељно часова недељно часова недељно
1 Српски језик 3 2 2
2 Страни језик 2 2  
3 Физичко васпитање 2 2 2
4 Математика 2 2  
5 Информатика 2    
6 Историја 2    
7 Демократија и људска права     2
8 Хемија  2    
9 Биологија  2    
  Б: Стручни предмети
1 Хигијена и контрола 2 2  
2 Микробиологија   2  
3 Машине и уређаји 2    
4 Прехрамбена технологија 2 4 6
5 Основе предузетништва   2  
6 Практична настава 6 10 16