Почетна страна   Школа   Занимања   Ученици    Упис   Економија   Ђачки дом   Слике  

 

Струка: Пољопривреда и прерада хране
Занимање: Пољопривредни техничар

  ПРЕДМЕТИ

I РАЗРЕД

II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД
  А: Општеобразовни предмети часова недељно часова недељно часова недељно часова недељно
1 Српски језик 3 3 3 3
2 Страни језик 2 2 2 2
3 Физичко васпитање 2 2 2 2
4 Математика 2 2    
5 Информатика 2      
6 Историја 2      
7 Демократија и људска права     2  
8 Хемија * 2 2    
9 Биологија* 2      
10 Географија 2      
  Б: Стручни предмети
1 Биљна производња 2 2    
2 Сточарство са исхраном *   2 2 2
3 Пољопривредна механизација 2 2 2  
4 Анатомија са физиологијом 2      
5 Ратарство са повртларством *   2 4  
6 Заштита биља     2 2
7 Воћарство са виноградарством *     2 2
8 Основе предузетништва       2
9 Еколошка пољопривреда   2    
10 * Изборни предмет       2
11 Практична настава 4 5 5 12