Почетна страна   Школа   Занимања   Ученици    Упис   Економија   Ђачки дом   Слике  

 


    У школској 2007/2008 години Школа уписује ученике 
    за слиједећа занимања:
    медицински техничар 28 ученика
    физиотерапеутски техничар    28 ученика
    ветеринарски техничар  28 ученика
    пољопривредни техничар  56 ученика
    прехрамбени техничар    28 ученика
                                                       прехрамбени прерађивач  28 ученика (III степен)
                                                       воћар-виноградар 28 ученика (
III степен)